Thymos Engineering is NEN 4400-1 gecertificeerd, waarmee ze haar opdrachtgevers maximale bescherming biedt. NEN4400-1 staat voor de norm van betrouwbaarheid, een keurmerk!


De per 1 juli 2012 gewijzigde regels voor het inhuren en uitlenen van personeel in de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) zijn oorspronkelijk bedoeld om fraude en misbruik bij het in- en uitlenen van arbeidskrachten in bepaalde economische sectoren tegen te gaan.

De regels zijn nu ook van toepassing op de ICT-sector en hebben concreet gevolgen voor de inhuur van ZZP’ers en consultants van IT-dienstverleners. Thymos Engineering is een dienstverlener, die zijn zaken op orde heeft, en daardoor de NEN4400 is gecertificeerd.

Ik ben blij deel te mogen uitmaken van de krachtige IT-Gilde community, ik weet zeker dat we veel van elkaar leren en samen groeien. Ik ben sinds 1995 werkzaam in de ICT dienstverlening, de laatste jaren worden mijn diensten afgenomen in de rol van ‘Open Source Architect’ voor het ontwerpen, bouwen en in beheer nemen van een schaalbare Linux omgeving voor het hosten van een ERP uitrol.